Forside
Nyheder / tilbud
Behandlinger
KontaktVed udeblivelse kan der tillægges et gebyr på 250,- kr.


Afbud skal meddeles telefonisk/sms (ikke e-mail) dagen før, dog senest 3 timer før behandlingsstart. 

Afbud må gerne meddeles på helligdage, om aftenen og tidlig morgen.


Afbud har først effekt efter svar fra klinikken.
  Ring eller sms på 22562770

Hvis du har bestilt online kan du vælge at afbestille din tid der, men du er også velkommen til at ringe eller sms'e.Jeg holder orlov fra min egen klinik.


Jeg holder lukket i 6 uger.  Dvs. fra d. 15 april til og med d. 26 maj 2019.


Jeg vil i den tid henvise til Kastrup Fodterapi som ligger i sundhedshuset på Kamillevej 4, 1 sal. 2770 Kastrup.                                          

                                        Åbningstider                                                        Mandag 09:00 - 17:00

                                             Tirsdag 09:00 - 17:00


                                                  Onsdag lukket


                                              Torsdag 09:00 - 17:00

                                              Fredag: 08:00 - 15:00                                            (udvidede åbningstider efter aftale).

                           Lørdag, søn,- og helligdage holder klinikken lukket
.
        
                                                                               Online booking 
                                             Klik her


 
                                                 Tlf
                                                       22562770
                 

                                                    

                                                                      email
                                                    sund@fod.nu                                            Facebook
                                      Klinik for Fodterapi Vestamager


                                        

                      Klinik for Fodterapi Vestamager


                                          Susanna Rasmussen


                                  Stats.aut. fodterapeut

                                    Kongelundsvej 334

                                        2770 Kastrup                                                          

                                

        Der er gode parkeringsforhold lige udenfor klinikken

    Det er gratis at parkere udenfor klinikken. 


    Er du dårligt gående, så kontakt klinikken dagen før, så  sætter vi et handicapskilt op, så du kan parkere lige ude foran hoveddøren.


        Hvis du er kørestolsbruger, bedes du oplyse dette ved 

              tidsbestilling, grundet nogle praktiske forhold.

                   
PERSONDATAPOLITIK

Klinik for fodterapi v/ Susanna Rasmussen er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG

Susanna Rasmussen, Nilensvej 39, 2770 Kastrup telefon 2256 2770 CVR.nr.: 3663565, e-mail: sund@fod.nu2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med din behandling på klinikken, herunder reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, kontakt med dine pårørende eller din eventuelle værge samt kontakt med andet sundhedspersonale, eksempelvis fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, ortopædiskomagere m.fl., har klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

    Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
    Personnummer/CPR.nr.
    Helbredsoplysninger
    Evt. oplysninger om pårørende
    Evt. oplysninger om værger

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

Klinikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som klinikken har i at behandle og opbevare patientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling. Klinikken er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Klinikken er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjournal.

Klinikken vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

                                                                
3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles udelukkende af klinikken, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, andet sundhedspersonale, herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter,ortopædiskomagere m.fl. samt indlejere i klinikken og andre fodterapeuter, som klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling.

 Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din eventuelle værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis sygeforsikring danmark. 

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling ved klinikken.

Klinikken vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.

 I forbindelse med oprettelse af din journal i klinikkens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til klinikkens databehandlere ComplimentaWork (Kliniksystem).

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer klinikken har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer klinikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor klinikken ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig i klinikken, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Susanna Rasmussen, mail: sund@fod.nu

 5. DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. VARIGHED AF OPBEVARING 

Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

7. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

          
          

                                           
    


 Klinik for Fodterapi v/ Fodterapeut Susanna Rasmussen Kongelundsvej 334,  2770 Kastrup
tlf. 22 56 27 70 email: sund@fod.nu